Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 01/04/2020 14:49:55

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 2009 - 2020

Manlleu té l'objectiu de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i contribuir a nivell local en la lluita contra el canvi climàtic. Amb els nostres hàbits energètics, els ciutadans i ciutadanes també podem actuar-hi.

 

Durant el Ple mes de setembre de 2008 l'Ajuntament de Manlleu es va adherir al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa de la Comissió Europea per lluitar contra l'escalfament del planeta. Les ciutats europees que signen el Pacte es comprometen a assolir els objectius comunitaris i reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2020 mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

 

Per aconseguir aquesta fita, i amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, durant l'any 2009 es va elaborar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Manlleu (PAES).

 

El pla d'acció consta d'una diagnosi energètica del municipi i d'un inventari de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la ciutat. També defineix les accions a impulsar des de l'Ajuntament per reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, d'acord amb els compromisos adquirits (vegeu document resum del PAES a l'apartat de documentació adjunta).