Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 17/04/2018 13:10:51

Pla intern d'igualtat dona-home de l'Ajuntament - 2018 - 2021

El principi d’igualtat constitueix un dels pilars bàsics de les societats democràtiques modernes. Malgrat el reconeixement d’aquest principi, les discriminacions envers les dones és molt present en totes les esferes. A Catalunya tot i el desplegament de polítiques publiques per erradicar les desigualtats existents, moltes dones continuen tenint retribucions inferiors amb treballs més precaris, jornades de tipus parcial, dificultats per a la promoció laboral, a més de patir assetjament i agressions en molts àmbits de la seva vida, com ara assetjament sexual en espais d’oci i en l’àmbit laboral i la violència masclista en l’àmbit privat. Per tant, continua essent necessari mantenir i anar incorporant eines i estratègies que possibilitin una igualtat entre dones i homes real i efectiva.

 

Les administracions locals han mostrat de manera efectiva el seu compromís amb la ciutadania desenvolupant polítiques transversals de gènere. Actualment, molts ajuntaments de Catalunya ja disposen d’un pla d’igualtat dins de l‘organització municipal que vetlla perquè els homes i les dones que treballen al seu servei tinguin les mateixes oportunitats de desenvolupament i creixement professional.

 

Podeu consultar el pla vigent per l'Ajuntament de Manlleu al document adjunt.