Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 16/01/2015 11:53:17

Pla de Civisme 2011 - 2015

El Pla de Civisme de Manlleu 2011-2015 s'orienta tant a l'aplicació de l'ordenança de civisme i convivència aprovada pel ple municipal el dia 26 d'octubre de 2006 i modificada el 17 de febrer de 2009 com al foment de la cultura cívica.

 

Això implica establir un marc per a una política de civisme integral que per una banda ordeni l'estratègia municipal per prevenir i evitar en la mesura del possible les conductes incíviques i per l'altra consideri les actuacions municipals orientades a fomentar una cultura cívica.

 

Amb aquest enfocament transversal les actuacions plantejades aborden les problemàtiques de comportament a l'espai públic amb les que s'enfronta la ciutat (neteja, ús adequat de l'espai públic i el mobiliari urbà, tinença responsable d'animals...) alhora que aborden també les actuacions que incideixen en establir una estratègia de corresponsabilització de la ciutadania en la millora de la vida comunitària i la cohesió social.