Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 05/06/2018 09:54:33

Pla de prevenció de residus - 2016

El model de producció i consum actual està associat a una sèrie d’impactes ambientals, entre els quals destaca que el consum de productes (inclosa la producció, transport i distribució) representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic.

Alhora, el consum de productes porta associada una generació de residus que va en augment i que cal gestionar de manera correcta. Aquesta gestió requereix la creació de més infraestructures de recollida i tractament, fet que suposa uns costos que graven en els pressupostos de les administracions públiques i comporta un augment dels impactes ambientals derivats de la gestió.

La prevenció de residus és doncs la prioritat de la gestió de residus, perquè fa certa l’afirmació de que el millor residu és aquell que no es produeix. Evita els impactes i els costos que es poden generar durant la fase de producció i vida útil dels productes i els que es poden produir quan el producte esdevé un residu. Així, la reducció de residus en origen permet obtenir beneficis en diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d’energia, disminució dels impactes ambientals, compliment amb el marc legal i reducció de les despeses en la gestió dels residus municipals.

El concepte de prevenció fa referència no només a termes quantitatius, sinó també qualitatius. La prevenció quantitativa redueix el pes, el volum o el nombre d’unitats de residu, a diferència de la prevenció qualitativa que persegueix reduir determinats tipus de residus considerats perillosos o que plantegen determinats problemes.

El municipi de Manlleu, des de fa uns anys està realitzant accions amb l’objectiu de prevenir la generació de residus, alhora que millorar-ne la gestió municipal. Amb la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus municipals de Manlleu el municipi aposta per planificar i aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus municipals generats amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les entitats de Manlleu, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l’èxit del Pla.