Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 04/06/2020 09:43:50

Pla de protecció civil de Manlleu - DUPROCIM

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

 

Degut a que el municipi de Manlleu és una població de la comarca d’Osona, i d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base.