Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 09/02/2017 15:31:37

Pla de seguretat alimentària municipal 2016 - 2019

L’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum té l’obligació de planificar, organitzar i prestar els serveis necessaris per garantir la seguretat dels aliments en el seu àmbit territorial.
L’eina utilitzada per a aquesta missió és el Pla de seguretat alimentària municipal (PSAM) 2016-2019, seguint el marc de referència del Pla de seguretat alimentària de Catalunya (PSACAT) 2011-2015, que permet la gestió i la comunicació del risc de manera integrada i interrelacionada, per tal d’assegurar que es compleixen les obligacions dels operadors alimentaris dins l’àmbit competencial municipal.

La implementació d’aquest pla constitueix un pilar fonamental del sistema de control oficial dels aliments que ha de contribuir de forma essencial a la millora de la protecció de la salut de la població del municipi, mitjançant intervencions en matèria de seguretat alimentària que es duen a terme basant-se en principis de qualitat, eficiència i coordinació en col·laboració amb tots els participants en la cadena alimentària.