Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 19/01/2015 13:06:21

Pla Local d'Habitatge 2011 - 2016

El present Pla local d'habitatge (PLH) es formula per part de l'Ajuntament de Manlleu d'acord amb el conveni marc aprovat a la junta de govern local de data 14 de Juliol de 2009, en el qual es va resoldre redactar el pla local d'habitatge del municipi i sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència tècnica per a la seva redacció.

 


D'acord amb això, en data 24 de juliol de 2009 la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de desenvolupar l'assistència sol·licitada. A aquest fi, va contractar la redacció del PLH a l'empresa URBAMED SL.

 


Des del mes de gener de l'any 2.010 al mes d'abril de l'any 2.011 es va desenvolupar el procés de redacció del PLH, que es va lliurar a l'Ajuntament en data 12 d'abril de 2011.