Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 11/03/2020 08:59:51

Pla Local de Joves 2020 - 2023

El Pla Local de Joventut Manlleu ha d’esdevenir un document estratègic que defineixi les polítiques municipals de joventut dels propers anys. La principal missió del present Pla ha de ser garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove de Manlleu als múltiples recursos presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. El Pla Jove impulsarà tot un seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove del municipi.