Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 10/02/2016 15:23:42

Pla local de seguretat viaria 2016 - 2019

El Pla local de seguretat viària del municipi de Manlleu, desenvolupat l’any 2009, s’emmarcava dins dels objectius de reducció d’accidentalitat en zona urbana fixats pel Pla de Seguretat Viària 2008-2010, desenvolupat pel Servei Català de Trànsit. L’elaboració del Pla va ser el primer pas d’un procés d’anàlisi i millora de la seguretat viària al municipi. L’abast del Pla era de quatre anys, termini pel que es va plasmar un Pla d’actuació, no només sobre aspectes estratègics o de polítiques generals, sinó sobretot amb mesures d’ordenació i obres de menor envergadura que poguessin ser executades a mig-curt termini.


L’any 2012 es va elaborar un informe de seguiment per tal de valorar l’aplicació del Pla i els seus efectes, uns primers apunts sobre la nova direcció empresa pel municipi, amb la voluntat d’orientar els responsables municipals en l’últim període del Pla.

 

El present informe adjunt d’avaluació és un pas successiu en aquest procés, per tal de valorar la situació de seguretat viària al municipi un cop acabat el termini del Pla.