Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 17/07/2017 15:14:22

Protocol d'abordatge al maltractament a gent gran - 2016

A finals de l’estiu del 2011 es concreta la participació de l’Ajuntament de Manlleu en el programa promogut per l’Oficina de Suport Tècnic a l’Autonomia Personal i l’Atenció a la Dependència de la Diputació de Barcelona que té com a objectiu l’aprovació d’un suport tècnic per al disseny i l’elaboració d’una guia local per fer front als maltractaments a les persones grans. Aquest programa s’estableix dins el Marc del règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del pla de concertació.

 


Van participar en aquest grup de treball 18 municipis de Catalunya, amb el suport i la coordinació de la Diputació de Barcelona i l’Associació EIMA (Associació per a la Investigació del Maltractament a les Persones Grans). Aquest treball ha permès presentar, el desembre del 2012, el resultat d’una guia d’intervenció per a professionals de l’àmbit local que té com a objectiu oferir eines a tots els professionals del territori per a una millor intervenció en el grup de persones grans en situació de maltractaments.

 


A finals del 2013, l’Ajuntament de Manlleu va decidir iniciar el procés d’elaboració d’un protocol d’intervenció municipal partint de la Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans, de la Diputació de Barcelona com a marc de referència. Aquest treball es va iniciar amb una jornada de treball en què van participar diferents professionals dels àmbits socials i sanitaris i d’altres entitats adreçades a l’atenció i suport a la gent gran del municipi. Aquesta jornada va tenir lloc el 30 d’octubre del 2013 i va ser el punt de partida per a la creació del grup motor que ha participat activament en l‘elaboració del protocol i que farà el seguiment i l’avaluació posteriors.

 

Podeu consultar el protocol d'actuació al document adjunt.