Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 14/07/2016 08:32:35

Protocol per l'abordatge de la violència masclista a la Catalunya Central- 2016

En el desenvolupament de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista se situa el treball fet per l’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, d’elaboració i consens del Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. Aquest Protocol, que s’aprova el 2009, constitueix el model d’intervenció per a l’establiment de les noves pràctiques que cal introduir en els diferents nivells d’atenció a les dones afectades per violència masclista, per treballar en estratègies de prevenció, així com per assentar les bases d’un veritable treball en xarxa.

 

El Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a les comarques de la Catalunya Central vol concretar les propostes del Protocol marc en un model d’intervenció comú i útil per a tots els professionals que intervenen, des dels diferents serveis de la xarxa, tant en les dones, els adolescents i les nenes que viuen situacions de violència masclista com en les seves filles i fills.

 

El Circuit de coordinació territorial de la Catalunya Central queda configurat amb les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà i Osona i promou la coordinació en tres nivells: local, comarcal, intercomarcal i nacional.

 

Podeu consultar tota la informació al document adjunt.