logo_cap.gif
[Tancar]

Contractes de gestió de serveis públics / Concessió de serveis

En aquest apartat podeu consultar la informació de les empreses contractistes de la gestió de serveis públics actualment vigents a l'Ajuntament de Manlleu

 

 

 

Servei d'aigua potable

 

Tipus: Concessió administrativa de gestió de servei públic

 

Concessionari: SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U

 

Any de signatura del contracte: 1984

 

Vigència: Actualment es troba en una pròrroga de 20 anys. Finalitza el novembre del 2034.

 

Contacte empresa: http://www.sorea.cat

 

Queixes o suggeriments: http://www.sorea.cat/ca/atencio-al-client

 

 

Serveis funeraris

 

Tipus: Concessió administrativa de gestió de servei públic

 

Concessionari: A.T.F. Fill de J. Cuberta, SA

 

Any de signatura del contracte: 1994

 

Vigència: 43 anys. Finalitza l'any 2037.

 

Contacte empresa: http://www.funerariacuberta.com/

 

Queixes o suggeriments: http://www.funerariacuberta.com/contacte.htm

 

 

Escola bressol Els Picarols

 

Tipus:  Concessió administrativa de gestió de servei públic

 

Concessionari: SUARA SERVEIS, SCCL

 

Any de signatura del contracte: 2008

 

Vigència: 16 anys amb possibilitats de pròrrogues de 2 anys fins a un màxim de 50 anys (inclòs el període inicial)

 

Contacte empresa: http://www.suara.coop/

 

Queixes o suggeriments: http://www.suara.coop/ca/contacte/

 

 

Escola de Música Municipal

 

Tipus:  Concessió administrativa de gestió de servei públic

 

Concessionari: Fundació Privada Estudis Musicals de Manlleu

 

Any de signatura del contracte: 2006.

 

Vigència: Actualment es troba en una pròrroga de 5 anys que finalitza l'any 2021. Possibilitat de pròrrogues de 5 anys fins a un màxim de 25 anys.

 

Contacte empresa: http://www.xtec.cat/escolamusicamanlleu/

 

Queixes o suggeriments: escolamusicamanlleu@xtec.cat

 

 

Escorxador Municipal

 

Tipus:  Concessió administrativa de gestió de servei públic

 

Concessionari: Escorxador manlleuenc d'artesans S.L.

 

Any de signatura del contracte: 1995

 

Vigència: Finalitza l'any 2044.

 

Contacte empresa: -

 

Queixes o suggeriments: escorxadormanlleu@hotmail.com

 

 

Servei d'enllumenat públic

 

Tipus:  Contracte de serveis

 

Concessionari: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A. (SECE)

 

Any de signatura del contracte: 2014

 

Vigència: Actualment es troba en una pròrroga de 2 anys. Finalitza l'any 2020. LICITACIÓ PREVISTA: 2021

 

Contacte empresa: http://www.sece.com

 

Queixes o suggeriments: sece@sece.com

 

 

Pàrquing subsòl Plaça Fra Bernadí i gestió de l'aparcament controlat per parquímetres

 

Tipus:  Contracte de serveis

 

Concessionari: D'AUSA Gestió d'aparcaments SLU

 

Any de signatura del contracte: 2016

 

Vigència: Finalitza l'any 2020. LICITACIÓ PREVISTA: 2021

 

Contacte empresa: http://www.parkingsmanlleu.com/

 

Queixes o suggeriments: info@parkingsvic.com