logo_cap.gif
[Tancar]

Encomanes i delegacions

En aquest apartat podeu consultar la informació de les encomanes i delegacions de gestió de serveis actualment vigents a l'Ajuntament de Manlleu

 

 

 

Recollida de residus i neteja viària

 

Organisme: Consell Comarcal d'Osona (el Consell ha assignat la gestió a l'empresa mixta comarcal Recollida de Residus d'Osona SL)

 

Any de signatura del conveni: 2012

 

Vigència: Fins al 2021

 

Contacte organisme: http://www.rro.cat/

 

Queixes o suggeriments: http://www.rro.cat/contacte/

 

 

Servei d'Atenció Domiciliària

 

Organisme: Consell Comarcal d'Osona

 

Any de signatura del conveni: 2011

 

Vigència: Anual amb pròrrogues 

 

Contacte organisme: https://www.ccosona.cat/index.php/serveis/serveis-ccosona/benestar-social

 

Queixes o suggeriments: informa@ccosona.cat

 

 

Gestió dels tributs municipals

 

Organisme: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

Any de signatura del conveni: 1996

 

Vigència: Anual amb pròrrogues tàcites

 

Gestió dels tributs municipals

 

  • Dels pagaments en període voluntari el 3% del total recaptat
  • En la recaptació del període executiu, una quantitat equivalent al recàrrec de constrenyiment procedent calculat sobre el principal de les quotes recaptades

 

Multes de circulació

 

  • Dels pagaments en període voluntari el 15% del principal de les multes recaptades
  • En la recaptació del període executiu, el 30% del principal de les multes recaptades

 

Contacte organisme: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp

 

Queixes o suggeriments: http://orgt.diba.cat/cat/suggeriments.asp