logo_cap.gif
[Tancar]

Endeutament municipal

 

L'endeutament viu total és la suma de l'endeutament amb les entitats bancàries juntament amb el retorn de la participació als tributs de l'estat (PIE) que l'Ajuntament ha de retornar a l'Administració General de l'Estat i altres operacions no bancàries que també computen com a endeutament en motiu de l’aprovació de la nova instrucció de comptabilitat de l'any 2016.

 

Si voleu consultar més informació sobre l'evolució de l'endeutament a nivell d'entitats locals, d'acord amb la informació publicada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ho podeu fer a través de la pàgina web del Ministeri on es publiquen les dades des de l'any 2008 corresponent al Deute Viu de les Entitats Locals. La xifra recollida a nivell oficial en la web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques no coincideix amb la xifra detallada anteriorment perquè la xifra del Ministeri d'Hisenda no inclou els préstecs obtinguts amb la Diputació de Barcelona ni els imports pendents derivats de les liquidacions negatives de la PIE ni altres operacions no bancàries.

 

Podeu consultar la informació del deute viu total als documents adjunts.