logo_cap.gif
[Tancar]

Estabilitat pressupostària

En aquest apartat es pot consultar tota la informació detallada relativa al compliment dels objectius en matèria d'estabilitat pressupostària corresponents a cada anualitat, com també els plans econòmics financers aprovats en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabililtat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa.

 

A continuació s'adjunta un enllaç a l'Observatori d'Informació Econòmico-financera de les corporacions localsde l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) que ofereix una Plataforma que recopila dades econòmico-financeres rellevants per a l'anàlisi de la situació de sostenibilitat de tots els ajuntaments i diputacions d'Espanya. Aquesta Plataforma permet visualitzar mitjançant gràfics l'evolució de les ràtios i magnituds principals que defineixen la sostenibilitat a mitjà termini de les corporacions locals, servint per a la detecció de riscos de compliment de les regles fiscals i permet, alhora, realitzar corporacions entre entitats locals.