logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 21/02/2018 13:11:05

Informes 2017

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute