Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 31/07/2020 13:34:39

Informes 2020

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute