Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 16/11/2016 12:40:39

Modificacions i execució trimestral 2016

En aquest apartat podeu consultar l'evolució trimestral de l'execució pressupostària del pressupost del 2016, a través dels tres estats d'execució trimestrals que trobareu en els documents adjunts, com també els informes sobre compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

L'execució del quart trimestre la podeu consultar directament a l'apartat Liquidació pressupostària, ja que es troba integrada amb la liquidació i tancament del pressupost anual.

 

També podeu consultar a l'enllaç adjunt el detall de totes les modificacions de crèdit aprovades durant l'any 2016 que donen suport a les modificacions recollides en l'evolució trimestral del pressupost respecte dels crèdits inicialment consignats.