logo_cap.gif
[Tancar]

Modificacions i execució trimestral 2017

En aquest apartat podeu consultar l'evolució trimestral de l'execució pressupostària del pressupost del 2017, a través dels tres estats d'execució trimestrals que trobareu en els documents adjunts.

 

L'execució del quart trimestre la podeu consultar directament a l'apartat Liquidació pressupostària, ja que es troba integrada amb la liquidació i tancament del pressupost anual.

 

També podeu consultar a l'enllaç adjunt el detall de totes les modificacions de crèdit aprovades durant l'any 2017 que donen suport a les modificacions recollides en l'evolució trimestral del pressupost respecte dels crèdits inicialment consignats.