logo_cap.gif
[Tancar]

Modificacions i execució trimestral 2015

En aquest apartat podeu consultar l'evolució trimestral de l'execució pressupostària del pressupost del 2015, a través dels tres estats d'execució trimestrals que trobareu en els documents adjunts, com també els informes sobre compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

L'execució del quart trimestre la podeu consultar directament a l'apartat Liquidació pressupostària, ja que es troba integrada amb la liquidació i tancament del pressupost anual.

 

També podeu consultar a l'enllaç adjunt el detall de totes les modificacions de crèdit aprovades durant l'any 2015 que donen suport a les modificacions recollides en l'evolució trimestral del pressupost respecte dels crèdits inicialment consignats.