logo_cap.gif
[Tancar]

Indicadors econòmics

En aquest apartat trobareu sengles enllaços a les dades oficials que ofereix el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre tota l'activitat econòmico-financera de cadascuna de les Administracions Públiques, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la LLei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

També podreu consultar les últimes dades oficials disponibles per part del Ministeri sobre pressupostos i liquidacions de l'Ajuntament de Manlleu, a través de l'enllaç a la pàgina que ofereix dades de totes les entitats locals d'Espanya, agrupades per CCAA.