logo_cap.gif
[Tancar]

Liquidacions pressupostàries

A continuació es detalla la comparació, a nivell d'estat d'execució, entre els crèdits definitius de despesa disponibles a 31 de desembre de cada exercici i les obligacions reconegudes en la mateixa data.