Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 04/06/2015 09:54:30

Drets reals, cessió d'us i arrendaments

Llista dels béns immobles amb drets o arrendaments:

 

Immobles sobre els quals recau algun dret real o altres drets de cessió o ús

 

Codi Tipus Nom Adreça
112001151 Dret real - Servitud de pas Porxada Edifici  Pl. Llevant
112001153 Dret real - Servitud canonada Equipaments La Comella
112001154 Dret real - Servitud aqüeducte Depuradora  
112001155 Dret real - Servitud de llum i vistes Oficina de Promoció Econòmica c/ Enric Delaris, 7
112001157 Dret real - Servitud de vistes Aparcament  
112001166 Concessió administrativa Embarcador del Ter Pg. del Ter
112001167 Concessió administrativa Aparcament subsòl Pl. Fra Bernadí
112001168 Concessió administrativa Escola bressol Els Picarols  
112001169 Concessió administrativa Escola Municipal de Música  
112001172 Concessió administrativa Parades del Mercat Municipal  
112001173 Dret d'ús Camp de futbol AEC Manlleu  
112001174 Dret d'ús revertible Centre cívic de la Generalitat  
112001175 Dret d'ús Nau de la Colla Castellera Nyerros c/ Canigó

 

 

 

 

Contractes d'arrendament vigents

 

 

Codi Tipus Nom Adreça Cost anual
112001165 Dret d'ús Centre obert Tripijoc c/ Enric Delaris,52 6.537,48 €