logo_cap.gif
[Tancar]

Proveïdors i factures

En aquest apartat podeu consultar totes les factures de l'Ajuntament de Manlleu des de l'any 2015, les quals, quan corresponen a imports inferiors a 18.000 € en el cas de contractes de serveis o subministraments o de 50.000 € en el cas de contractes d'obres tenen la consideració legal de contractes menors. 

 

Les bases d'execució del pressupost municipal estableixen anualment que els contractes menors amb import superior a 9.000 € (IVA no inclòs) s'han de recollir expressament en un document de contracte administratiu, ja que sovint porten aparellades condicions específiques d'execució, de forma que, a banda de l'autorització de la despesa i l'emissió de la factura corresponent, prèviament se subscriu un contracte administratiu amb l'empresa proveidora de l'obra, servei o subministrament.