Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 05/08/2020 08:05:32

Pla de Tresoreria

En aquest apartat podeu consultar l'evolució prevista en el Pla de Tresoreria sobre els ingressos municipals i el calendari dels pagaments a realitzar, desglossats mensualment, tant pel que fa a les despeses corrents com a les amortitzacions de les inversions.