logo_cap.gif
[Tancar]

Tributs municipals

En aquest apartat podeu consultar l'import dels tributs municipals de l'any en curs.

 

També podeu accedir als documents aprovats de les ordenances i taxes municipals així com al portal de tràmits de l'Oficina de Gestió Tributària de Manlleu des dels enllaços que trobareu al final de la pàgina.

 

Taxa de recollida de residus urbans - 2021

 

Habitatges (estiguin o no ocupats) 135,00€
Local comercial sense activitat o local tancat 128,00€
Epígraf primer - Despatxos professionals
Per cada despatx professional 155,00€
Epígraf segon - Allotjaments i establiments de restauració
 A) Hotels, bars, restaurants i similars fins a 60m2  770,00€
 B) Hotels, bars, restaurants i similars de més de 60m2  970,00€
 c) Habitatges turístics  355,00€
Epígraf tercer - Establiments comercials i de serveis
A) Supermercats i autoserveis fins a 500m2 2.100,00€
B) Supermercats i autoserveis de més de 500m2 4.000,00€
C) Comerços d'alimentació  375,00€
D) Altres serveis fins a 50m2 155,00€
E) Altres serveis de 50m2 i fins a 100 m2 247,00€
F) Altres serveis de més de 100 m2 355,00€
G) Col.legis i altres centres de naturalesa anàloga 515,00€
H) Escoles bressol 355,00€
I) Centres hospitalaris 6.210,00€
Epígraf quart - Establiments d'espectacles
A) Cinemes i teatres 355,00€
B) Sales de festa, discoteques, bingos 1.440,00€
Epígraf cinquè - Altres locals industrials i mercantils
A) Oficines bancàries 700,00€
B) Altres locals industrials i magatzems 247,00€
Epígraf sisè - Mercats ambulants
A) Parades alimentàries dilluns 130,00€
B) Parades no alimentàries dilluns 91,00€
C) Parades alimentàries dissabte 130,00€
D) Parades no alimentàries dissabte 91,00€
E) Eventuals per dia 3,50€

 

Taxa municipal de vehicles - 2021

 

A1 - Turismes: Menys de 8 cavalls fiscals 25,24€
A2 - Turismes: De 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,16€
A3 - Turismes: De 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,88€
A4 - Turismes: De 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,22€
A5 - Turismes: Més de 20 cavalls fiscals 224,00€
B1 - Autobusos: Menys de 21 places 166,60€
B2 - Autobusos: De 21 a 50 places 237,28€
B3 - Autobusos: Més de 50 places 296,60€
C1 - Furgonetes i camions: Menys de 1.000 kg de càrrega útil 84,56€
C2 - Furgonetes i camions: De 1.000 kg a 2.999 kg de càrrega útil 166,60€
C3 - Furgonetes i camions: De 3.000 kg a 9.999 kg de càrrega útil 237,28€
C4 - Furgonetes i camions: Més de 10.000 kg de càrrega útil 296,60€
D1 - Tractors: Menys de 16 cavalls fiscals 35,34€
D2 - Tractors: De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54€
D3 - Tractors: Més de 25 cavalls fiscals 166,60€
E1 - Remolcs: Més de 750 kg de càrrega útil 35,34€
E2 - Remolcs: De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 55,54€
E3 - Remolcs: Més de 3.000 kg de càrrega útil 166,60€
F1 - Ciclomotors 8,84€
F2 - Motocicletes fins a 125 cc 8,84€
F3 - Motocicletes fins a 250 cc 15,14€
F4 - Motocicletes fins a 500 cc 30,30€
F5 - Motocicletes fins a 1.000 cc 60,58€
F6 - Motocicletes de més 1.000 cc 121,16€

  

Taxa d'entrada i sortida de vehicles (GUALS) - 2021

 

Habitatges unifamiliars amb placa 40,00€
Habitatges unifamiliars sense placa 20,00€
Blocs plurifamiliars fins a 20 vehicles amb placa 52,50€
Blocs plurifamiliars fins a 20 vehicles sense placa 32,00€
Blocs plurifamiliars més de 20 vehicles amb placa 100,00€
Blocs plurifamiliars més de 20 vehicles sense placa 75,00€
Naus industrials i comercials amb placa 50,00€
Naus industrials i comercials sense placa 40,00€

 

 

Impost de Béns Immobles (IBI) - Any 2021

 

IBI urbana: 0,72
IBI rústega: 0,80

  

Plusvàlua - Any 2021

 

Fins a 5 anys: 3,53
Fins a 10 anys: 3,02
Fins a 15 anys: 2,76
Fins a 20 anys: 2,59

  

 

Impost d'Activitats Econòmiques - Any 2021

 

Categoria fiscal de via pública 1a: 2,33
Categoria fiscal de via pública 2a: 1,91
Categoria fiscal de via pública 3a:  1,33
Categoria fiscal de via pública 4a:  1,18