logo_cap.gif
[Tancar]

Organismes de participació municipal

En aquest apartat podeu consultar les entitats, institucions i organismes en què participa l'Ajuntament de Manlleu.

 

 

Institució Representant polític

Consell de Participació

Escola Bressol Colors

Rafa Cuenca (ERC)

Consorci Localret M.Josep Palomar (ERC)
Consorci del Ter

Àlex Garrido (ERC)

ADF "El Cabrerès" M.Teresa Anglada (ERC)

Consorci de

Normalització Lingüística

Eva Font (ERC)

Consell Esportiu

d'Osona

Aleix Estrada (JxCAT)

Patronat de l'Hospital

Sant Jaume

Àlex Garrido (ERC)

Associació de

comerciants del

Mercat Municipal

Eudald Sellarès (ERC)

Centre psico-pedagògic

d'Osona

Pere Compte (ERC)

Consells Escolars

de Centre

Rafa Cuenca (ERC)

Associació Xarxa

de Custòdia del Territori

M.Teresa Anglada (ERC)

Consorci de

Comunicació Local

Eva Font (ERC)

Xarxa de Ciutats i

Pobles cap a la Sostenibilitat

M.Teresa Anglada (ERC)

Fons Català de

Cooperació al

Desenvolupament

Pere Compte (ERC)

Associació Sant

Tomàs

Pere Compte (ERC)

Fundació Sant

Tomàs

Pere Compte (ERC)

Xarxa de Prevenció

de Drogodependències

Pere Compte (ERC)

Junta de compensació

Els Rentants i altres

que es puguin constituir

 

Enric Vilaregut (ERC)

Xarxa Local de Consum

M.Josep Palomar (ERC)

Xarxa d'Arxius Municipals

M.Lluïsa Bautista (JxCAT)

Xarxa de Governs Locals

Àlex Garrido (ERC)

 

Xarxa Diversitat i

Ciutadania

Àlex Garrido (ERC) 

Xarxa de Museus Locals

Eva Font (ERC) 

Fundació Especial Antiga

Caixa de Manlleu

Àlex Garrido (ERC) 

Consorci d'Acció Social

d'Osona

Pere Compte (ERC) 

Fundació Osona

Gastronomia

Eudald Sellarès (ERC)

CEFORTEM

David Bosch (ERC) 

Fundació Universitària

Balmes

Àlex Garrido (ERC)

 

Federació de Mitjans

de Comunicació Locals

de Catalunya

Eva Font (ERC)

Fundació Família

Casanovas Adam

Àlex Garrido (ERC)

Associació de Municipis

per la Independència (AMI)

Àlex Garrido (ERC)
Osona Turisme Eudald Sellarès (ERC)

Centre d'Estudis

dels Rius Mediterranis

(CERM)

Àlex Garrido (ERC)

David Bosch (JxCAT)

Rafa Cuenca (ERC)

Eudald Sellarès (ERC)

Consorci de Salut i

Social de Catalunya

M.Josep Palomar (ERC)

Xarxa de Municipis

per l'Economia Social

i Solidària

Eudald Sellarès (ERC)
Xarxa C-17 Enric Vilaregut (ERC)

Xarxa d'Infància i

Adolescència de Manlleu

(XIAM)

Rafa Cuenca (ERC)

Mesa Institucional del

circuit territorial de la

Catalunya Central per a

l'abordatge de la violència

masclista

Rafa Cuenca (ERC)