logo_cap.gif
[Tancar]

Organismes prestadors de serveis públics

En aquest apartat podeu consultar el grau de compliment de les obligacions establertes per la LLei de transparència de Catalunya per part de les persones físiques o jurídiques i entitats privades que exerceixen funcions públiques o potestats administratives; que presten serveis públics o que duen a terme activitats qualificades legalmet com a serveis d'interès general o universal en aquest municipi.

 

 

Nom empresa / organisme  Portal de Transparència
SOREA, servei d'aigua potable

Actualment no en disposa

SECE, servei d'enllumenat públic

Actualment no en disposa

FUNERARIA CUBERTA, serveis funeraris

Actualment no en disposa

SUARA, servei d'escola bressol

http://www.suara.coop/ca/transparencia/

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Actualment no en disposa

RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA

http://www.rro.cat/portal-de-la-transparencia/

CONSELL COMARCAL D'OSONA (SAD)

https://www.ccosona.cat/index.php/portal-de-transparencia

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (DIBA)

http://transparencia-orgt.diba.cat/

CREACCIÓ

http://www.creaccio.cat/portal-de-transparencia/