logo_cap.gif
[Tancar]

Comissions Informatives

Les Comissions informatives es preveuen com òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del ple municipal.

 

La determinació del nombre i denominació de les Comissions informatives així com llurs modificacions, correspon al Ple municipal.

 

Les Comissions informatives són constituïdes pels membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d'acord amb els mateixos criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.