logo_cap.gif
[Tancar]

C. de Gestió Administrativa i Serveis Personals

Competències de la Comissió Informativa

 

El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències delegades del Ple municipal en assumptes relatius a les àrees de govern definides a la Resolució d’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny: Secretaria, serveis jurídics, arxiu municipal i gestió documental, patrimoni i inventari, contractació i compres excepte la contractació de l’àmbit de serveis territorials, protecció de dades personals, el Pla de Gestió de la Diversitat, Intervenció i Tresoreria, serveis d’atenció ciutadana, d’organització i persones, prevenció de riscos laborals, serveis informàtics, noves tecnologies, transparència, administració electrònica, coneixement, govern obert i dades obertes i Agenda Manlleu 2030, promoció i difusió cultural, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, educació, jovent, esports, indústria, mitjans de comunicació, barris i participació ciutadana i promoció econòmica, fires i mercats, seguretat ciutadana, protecció civil i civisme, benestar social, salut pública, consum, gent gran i igualtat i, en tot cas, formaran part de l’àmbit d’aquesta Comissió tots els assumptes que s’impulsin, gestionin o tramitin des de qualsevol de les àrees municipals que no restin inclosos en l’àmbit de la Comissió Informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient.

 

 

Data de les sessions

 

La Comissió informativa de gestió administrativa i serveis personals celebrarà les seves sessions ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila el dimarts anterior a la celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a les 20.00 hores del vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades.

 

Membres de la comissió

 

Està formada per 13 membres, que inclou tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament:

 

 

 Càrrec Nom Partit
 Presidència  Lluïsa Bautista  JxCAT
 Vicepresidència  M.Josep Palomar  ERC
 Vocal  Eudald Sellarès  ERC
 Vocal  Pere Compte  ERC
 Vocal  Eva Font  ERC
 Vocal  Eduard Robles  ERC
 Vocal  Arnau Rovira  JxCAT
 Vocal  David Bosch  JxCAT
 Vocal  Antoni Poyato  PSC
 Vocal  Estela Vazquez  PSC
 Vocal  Maira Costa  CUP
 Vocal  Flory Martinez  CUP
 Vocal  Paco Zambrana  No adscrit