logo_cap.gif
[Tancar]

C. de Territori, Urbanisme i Medi Ambient

Competències de la Comissió Informativa

 

El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències delegades del Ple municipal en assumptes relatius a l’àrea de govern de Serveis Territorials definida a la Resolució d’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny: serveis territorials, planificació territorial, manteniment urbà, serveis d’obres i espai públic, urbanisme, infraestructures, pagesia i medi rural, habitatge i medi ambient. Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la presentació preceptiva, davant de la Comissió Informativa, de totes les propostes d’acord que, en relació a aquesta àrea i serveis, s’hagin de sotmetre als òrgans de govern municipals.

 

Data de les sessions

 

La Comissió informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient celebrarà les seves sessions ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila el dimarts anterior a la celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a les 19.00 hores del vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades. 

 

Membres de la comissió

 

Està formada per 9 membres, que inclou tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament:

 

 

 

 Càrrec Nom Partit
 Presidència  Enric Vilaregut  ERC
 Vicepresidència  Rafa Cuenca  ERC
 Vocal  M.Teresa Anglada  ERC
 Vocal  Eduard Robles  ERC
 Vocal  Aleix Estrada  JxCAT
 Vocal  Núria Martinez  JxCAT
 Vocal  Marta Moreta  PSC
 Vocal  Albert Generó  CUP
 Vocal  Paco Zambrana  No adscrit