logo_cap.gif
[Tancar]

  Enric Vilaregut i Sáez (ERC-JFM-AM)És enginyer superior en organització industrial i màster en direcció d'empreses. Actualment està en excedència voluntària de la plaça d'enginyer del Consell Comarcal d'Osona on es dedicava sobretot a projectes hidràulics, i treballa com a enginyer municipal en diferents municipis de la comarca d'Osona. Tot i ser fill de Les Masies de Roda la seva relació amb Manlleu comença de jove, estudiant a La Salle i després al primer institut que va tenir Manlleu i que s'ubicava a la plaça.

Ha passat pel juvenil de l'AEC Manlleu i actualment practica esport al Tennis Manlleu.
 • Càrrec - 1r tinent d'alcalde i regidor de Serveis Territorials
 • Correu electrònic - vilaregutse@manlleu.cat
 • Competències - Dictar resolucions de tràmit en expedients de contractes no menors de la pròpia àrea de serveis territorials que no hagin estat delegades en la JGL (per tant, s’exceptuen les resolucions d’aprovació de plecs, d’adjudicació i les relatives a l’execució, modificació, resolució i pròrroga contractuals)
 • . - Impulsió, d’incoació, ordenació i resolució de tots els expedients relatius a Activitats subjectes al règim d’intervenció administrativa previstos a la normativa ambiental aplicable i de l’ordenança municipal sobre la intervenció en les activitats i les instal·lacions i, en matèria intervenció en l’edificació i ús del sòl i del subsòl, l’impuls de tots els expedients i la resolució d’actes subjectes a llicència o altra forma d’intervenció, i la resolució d’aquells que no requereixen la presentació de projecte tècnic així com les llicències de parcel·lació urbanística, declaració de la seva innecessarietat i de constitució d’un règim de propietat horitzontal; així com l’atorgament de les llicències de 1a ocupació parcial d’edificis i instal·lacions.
 • . - Impuls, incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució de tots els procediments de protecció de la legalitat urbanística (inclosa imposició de sancions i demés conseqüències pròpies d’aquestes actuacions tals com les d’ordre pecuniari o la restauració de la realitat física alterada), així com per infraccions d’ordenances municipals de l’àmbit delegat i de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana en matèries relacionades amb el manteniment de solars i immobles, obres i activitats, i instal·lacions (especialment antenes, aparells d’aire condicionat i alarmes) o derivades d’altra normativa sectorial d’aplicació.
 • Sol.licitud de cita amb el regidor/a -

  Formulari de sol.licitud


 • Retribucions -

  41.710,00 € anuals (dedicació exclusiva)


 • Declaració d'activitats -

  REGISTRE D’INTERESSOS D’ACTIVITATS: INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE GENEREN INGRESSOS ECONÒMICS


 • Declaració de béns -

  REGISTRE D’INTERESSOS DE BÉNS PATRIMONIALS