logo_cap.gif
[Tancar]

Indicadors de transparència

La qualitat i la transparència en la informació de l'Ajuntament de Manlleu destaca a partir dels bons resultats obtinguts en dos projectes pioners en l'àmbit de l'avaluació de la transparència en en la informació pública a les entitats locals:

 

 Infoparticipa segell   

Entrega guardó Segell Infoparticipa 2014

 

L'Ajuntament de Manlleu ha obtingut els Segells de Transparència atorgats per la Universitat Autònoma de Barcelona en totes les edicions realitzades del 2013 al 2019

 

El segell Infoparticip@ és un reconeixement que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona als municipis amb major grau de transparència i claredat en la informació pública de les seves webs municipals.

 

El Mapa Infoparticip@ és un treball continu que s'obté com a resultat d'haver desenvolupat i validat el 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya i que s'ha continuat avaluant fins a l'actualitat. Consta de 52 indicadors que avaluen les webs de tots els ajuntaments de Catalunya i, en base als resultats obtinguts, s'atorga un Segell Infoparticipa als municipis que obtenen la millor puntuació en la informació pública que mostren a través de les seves webs.

 

 

 

 

 

ITA logo

 

Els Índexs de Transparència (ITA) que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques a través de l'avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web a partir de 80 indicadors.

 

Transparència Internacional avalua la transparència dels 110 ajuntaments de més població d'Espanya a través d'un conjunt de 80 indicadors.

 

L'Ajuntament de Manlleu, tot i que no és objecte d'avaluació per part d'aquesta organització internacional, ha volgut realitzar l'autoavaluació de la seva web en base a aquests 80 indicadors, amb els resultats que s'assenyalen al subapartat corresponent a Indicadors ITA, on podeu consultar cadascun dels indicadors amb l'enllaç a la informació (si es tracta d'un indicador positiu).