logo_cap.gif
[Tancar]

Indicadors ITA

 
Transparència Internacional (TI) és l'única organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congregant a la societat civil, el sector privat i els governs.

 

En l'àmbit internacional, TI impulsa campanyes de conscienciació sobre els efectes de la corrupció, promou l'adopció de reformes polítiques, l'establiment de convencions internacionals sobre la matèria, encoratja l'adhesió a les mateixes i observa la implementació d'aquests acords per part dels governs, corporacions i empreses. Així mateix, a nivell nacional, els capítols de Transparència Internacional actuen per millorar la transparència i el compliment del principi de rendició de comptes municipals. 

  

ITA logo

Els Índexs de Transparència (ITA) que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques a través de l'avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web en relació amb els vuitanta indicadors definits. 

 

 

A continuació es detallen aquests 80 indicadors amb els enllaços a les pàgines relacionades del portal web de l'Ajuntament de Manlleu, per tal de mostrar l'avaluació pública del grau de compliment per part d'aquest Ajuntament. 

A1.- Informació sobre càrrecs electes i personal
A2 - Informació sobre organització i patrimoni
A3 - Informació sobre normes i institucions municipals
B1 - Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament
B2 - Informació i atenció a la ciutadania
B3 - Grau de compromís amb la ciutadania
C1 - Informació comptable i presupostària
C2 - Transparència en ingresos, despeses i deute municipal
D1 - Procediment de contractació de serveis
D2 - Proveïdors i cost dels serveis
E1 - Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
E2 - Anuncis i licitacions d'obres públiques
E3 - Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
E4 - Obres públiques, urbanisme i infraestructures
F1 - Planificació i organització
F2 - Contractes, convenis i subvencions
F3 - Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participades
F4 - Informació econòmica i presupostària