logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 07/04/2021 09:28:41

Indemnitzacions per grups polítics

Els grups polítics municipals constituïts a l'inici de la legislatura també perceben mensualment els imports que s'assenyalen a continuació:

 

  • 65 € per cada regidor electe
  • 50 € per cada grup municipal