logo_cap.gif
[Tancar]

Indemnitzacions per grups polítics

Els grups polítics municipals constituïts a l'inici de la legislatura perceben mensualment els imports que s'assenyalen a continuació.

  • 65 € per cada regidor electe
  • 50 € per cada grup municipal

Anualment la intervenció municipal fiscalitza la justificació correcta d'aquestes aportacions per part de cada grup municipal. Podeu consultar el resultat de la fiscalització als documents adjunts.