logo_cap.gif
[Tancar]

Incompatibilitats

A continuació podeu consultar les taules de compatibilitats privades i compatibilitats públiques autoritzades als treballadors i treballadores municipals. 

 

 

Compatibilitats Privades:

  

Nom Lloc de treball

Activitat privada

Tipus

Durada

AGL

Coordinador/a de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

Treballador/a social

C. aliena

01/01/21

al 

31/12/21

 EGM

Cap de servei d'Urbanisme i

Ordenació Territorial 

Arquitecte

C. propi

01/01/21

al 

31/12/21

 AFS

Cap de servei d'Infraestructures

i Intervenció Mediambiental 

Enginyer

C. propi

01/01/21

al

31/12/21

 EBA

Responsable d'Infraestructures

viàries 

Enginyera tècnica

d'obres públiques

C. propi

01/01/21

al

31/12/21

 JCH

Agent de policia

Administració del Patrimoni

familiar / Docència 

C. propi /

C. aliena

01/01/21

al

31/12/21

 JDS

Encarregat manteniment

brigada

 Jardineria

 

C. propi

 

01/01/21

al 

31/12/21

 JTB Oficial de jardineria  Jardineria  

C. propi

 

01/01/21

al

31/12/21

 AAM Oficial de jardineria Agricultor  

C. propi

 

01/01/21

al

31/12/21

 JDP Oficial de serveis múltiples

Mecànic i conductor

maquinari

C. propi /

C. aliena 

01/01/21

al

31/12/21

 

 

Compatibilitats públiques i acumulacions de tasques:

 

 

Nom Lloc de treball

Activitat pública / Administració

Durada

 PMB Operari de manteniment d'equipaments municipals Càrrec electe - Regidor de Gurb

16/07/2019

al

25/06/23