Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 02/07/2020 14:44:37

Incompatibilitats

A continuació podeu consultar les taules de compatibilitats privades i compatibilitats públiques autoritzades als treballadors i treballadores municipals. 

 

 

Compatibilitats Privades:

  

Nom Lloc de treball

Activitat privada

Tipus

Durada

 JPV    

 Coordinador/a de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge   

Docent - Advocat

C. propi

01/01/20

al 

31/12/20

AGL

Coordinador/a de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

Treballador/a social

C. aliena

01/01/20

al 

31/12/20

 EGM

Cap de servei d'Urbanisme i

Ordenació Territorial 

Arquitecte

C. propi

01/01/20

al 

31/12/20

 AFS

Cap de servei d'Infraestructures

i Intervenció Mediambiental 

Enginyer

C. propi

01/01/20

al

31/12/20

 EBA

Responsable d'Infraestructures

viàries 

Enginyera tècnica

d'obres públiques

C. propi

01/01/20

al

31/12/20

 JAJ

 

Tècnic auxiliar de biblioteca 

 

Comissariat i organització d'exposicions

i guiatge de visites culturals

C. propi

20/12/18

al

31/12/20

 JCH

Agent de policia

Administració del Patrimoni

familiar / Docència 

C. propi /

C. aliena

01/01/20

al

31/12/20

 JDS

Encarregat manteniment

brigada

 Jardineria

 

C. propi

 

01/01/20

al 

31/12/20

 JTB Oficial de jardineria  Jardineria  

C. propi

 

01/01/20

al

31/12/20

 JVC Oficial de jardineria   Jardineria  

C. propi

 

01/01/20

al 

31/12/20

 AAM Oficial de jardineria Agricultor  

C. propi

 

01/01/20

al

31/12/20

 JDP Oficial de serveis múltiples

Mecànic i conductor

maquinari

C. propi /

C. aliena 

01/01/20

al

31/12/20

PSS Oficial paleta Explotació ramadera  C. propi

 

10/05/2019

al

31/12/2020

 

HAP Treballador/a social Treballador/a social C. aliena 

 

08/07/2019

al

31/12/2020

 

DRH Cap de servei de manteniment urbà Arquitecte tècnic C.propi

 

23/09/2019

al

30/09/2020

 

 JTF Tècnic/a auxiliar de biblioteca Monitora de biblioteca C. aliena  

23/09/2019

al

30/09/2020

 

 

Compatibilitats públiques i acumulacions de tasques:

 

 

Nom Lloc de treball

Activitat pública / Administració

Durada

 PMB Operari de manteniment d'equipaments municipals Càrrec electe - Regidor de Gurb

16/07/2019

al

25/06/23