logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 14/02/2020 10:10:29

Conveni col.lectiu

En aquest apartat podeu consultar el contingut íntegre de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Manlleu pels anys 2016-2019, que fixa les condicions laborals de les persones que presten serveis a l'Ajuntament de Manlleu per al període pactat amb els representants sindicals.