logo_cap.gif
[Tancar]

Llocs de treball (RLT)

En aquest apartat podreu consultar en el document adjunt la relació de tots els llocs de treball de naturalesa estructural de l'Ajuntament de Manlleu, amb el detall del seu grup de classificació i règim jurídic de vinculació, sense que s'hi vegin reflectits els llocs de treball de caràcter cojuntural o amb vocació de temporalitat, ja que aquests no formen part de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

 

El detall de les retribucions corresponents a cada lloc de treball el podreu consultar a l'apartat "Retribucions, indemnitzacions i dietes"

 

L'Ajuntament de Manlleu no disposa de cap òrgan descentralitzat, ens instrumental o societat municipal que requereixi la publicació de RLT.