Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 12/03/2020 09:41:01

Personal temporal

Al document adjunt podeu consultar el llistat de personal temporal contractat amb la denominació del lloc de treball i la durada prevista agrupat pels conceptes següents:

 

1. Personal temporal vinculat a execució de programes

2. Laborals indefinits per execució de programes plurianuals

3. Laborals indefinits no fixes

4. Nomenaments funcionaris interins per programes

5. Nomenaments funcionaris interins i laborals temporal per vacants o substitucions