logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 08/02/2016 13:42:56

Normativa

A la seu electrònica municipal trobareu el contingut íntegre, tant en la versió consolidada de cada norma com en la versió inicialment aprovada, de totes les ordenances i reglaments vigents en cada moment, com també totes aquelles normes que es trobin en tràmit, un cop duta a terme l'aprovació inicial de la norma.

 

Podeu consultar, doncs, tota la normativa municipal en vigor o en tràmit d'aprovació a través de l'enllaç següent:

 

 

L'Ajuntament a un clic - Normativa municipal

 

 

També us adjuntem els enllaços a la normativa principal de referència en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern: