logo_cap.gif
[Tancar]

Comitè de Seguretat i Salut

L'article 38 de la Llei 31/95 , de prevenció de prevenció de riscos laborals defineix el Comitè de Seguretat i Salut com a: "òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos".

 

El Comitè està format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

 

L'article 39 atorga al Comitè de Seguretat i Salut les competències per a:

 

• Participar en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l'empresa.


• Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents. 

 

 

Membres del Comitè de Seguretat i Salut 2019 - 2023

 • Membres del Comitè d'Empresa:
  • 2 membres de CCOO
 • Membres de la Junta de Personal:
  • 1 membre d'UGT
  • 1 membre de CCOO
  • 1 membre de SFP
 • Representants de l'Ajuntament:
  • 1 regidor
  • 2 tècnics
 • Secretaria:
  • 1 administratiu