logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 07/05/2019 09:33:23

Junta de Personal

La Junta de Personal és l'òrgan que representa els drets, deures i obligacions del personal funcionari de l'Ajuntament, que es constitueix en tots els ajuntaments que tinguin com a mínim 50 funcionaris.

 

Els seus membres s'escullen cada 4 anys, mitjançant la presentació de llistes i votacions per part de tot el personal funcionari de l'Ajuntament. Les últimes eleccions es van celebrar el març del 2019.

 

En l'Ajuntament de Manlleu, la Junta es troba integrada per 9 membres, amb la composició sindical que es detalla a continuació, que gaudeixen mensualment cadascun d'ells d'un crèdit horari per a realitzar funcions sindicals d'un màxim de 20 h mensuals.

 

Actualment cap membre de la Junta gaudeix de cap alliberament sindical per poder-se dedicar a funcions de representació sindical.

 

Membres de la Junta de Personal 2019- 2023

 • Presidencia
  • UGT
 • Secretaria
  • UGT
 • Vocalies
  • 5 membres d'UGT
  • 1 membre de CCOO
  • 2 membre de SFP
  • 1 membre de SPC