logo_cap.gif
[Tancar]

Registre de grups d'interès

L'article 45 de Llei 19/2014 preveu que els ens locals han de crear i publicar el registre de grups d’interès municipal. Aquest registre ha de recollir les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions en un àmbit territorial amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, o d’un interès general.

 

L'Ajuntament de Manlleu s'ha adherit al Registre de grups d'interès de Catalunya. Podeu consultar aquest registre a l'enllaç adjunt.