logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 20/09/2019 08:47:36

  M.Teresa Anglada Mas (ERC-JFM-AM)



Vaig néixer i visc a Manlleu. Soc mestra d’educació especial i d’educació física. Actualment treballo a l’escola Puig-Agut, de Manlleu. Preocupada per la crisi climàtica i per l’impacte que pot arribar a tenir al nostre municipi, a Catalunya i arreu del planeta.




 • Càrrec - Regidora de Medi Ambient i Pagesia
 • Correu electrònic - angladammt@manlleu.cat
 • Competències - - Facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèries pròpies de l’àmbit de Medi Ambient que s’instrueixin per aplicació de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana o d’altra normativa sectorial d’aplicació.
 • Sol.licitud de cita amb el regidor/a -

  Formulari de sol.licitud


 • Retribucions -

  11.678,80 € anuals (dedicació parcial 28% de jornada - 10h i 30 min/setmanals)


 • Declaració d'activitats -

  REGISTRE D’INTERESSOS D’ACTIVITATS: INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE GENEREN INGRESSOS ECONÒMICS


 • Declaració de béns -

  REGISTRE D’INTERESSOS DE BÉNS PATRIMONIALS