logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 12/11/2019 12:20:30

21.- Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/pressupost.htm


Compliment :  Si