logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 12/11/2019 12:20:30

22.- Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria.htm


Compliment :  Si