logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 12/11/2019 12:20:30

33.- Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues,les licitacions anul.lades i les resolucions anticipades?

Link :  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Ajuntament+de+Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518&


Compliment :  Si