Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 12/11/2019 12:20:30

48.- Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats a l'indicador 47?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/participacio.htm


Compliment :  Si