logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

79.- Es publiquen els Comptes Anuals de l'Ajuntament (Balanç, Compte de resultat econòmico-patrimonial, Memòria i Liquidació)

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/pressupost.htm


Compliment :  Si