logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/12/2017 17:19:04

58.- Es publiquen les modificacions, reformes i complements dels projectes de les obres més importants

Link :  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Ajuntament%20de%20Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518


Compliment :  Si